Graszoden.Vlaanderen
Nr 1 in graszoden

Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden voor thuislevering van grasmatten met vrachtwagen​

 

Levering enkel in België.

De levering wordt verzorgd door een transportfirma. De leveringsdag die de klant overeenkomt met ’t Rozenland BV staat vermeld op Uw bestelbon die U ontvangt na het plaatsen van de bestelling.

De klant moet op het opgegeven telefoonnummer (tussen 7u. en 18u.) bereikbaar zijn.

De klant dient er vóór bestelling rekening mee te houden dat het leveringsadres toegankelijk moet zijn voor een grote vrachtwagen met laadklep, of trekker met oplegger (totale lengte tot 18 m) zoals in onderstaand voorbeeld:

Credits foto: Mockup vector gemaakt door vectorpocket

Het afleveradres dient goed bereikbaar te zijn via openbare, verharde wegen. De wegen mogen geen wettelijke belemmeringen hebben in hoogte , lengte, asdruk of terreingewicht. De leveringen vinden plaats met een trailer van 18 meter, voorzien van laadklep en transpallet. Er dient rekening gehouden te worden met evt. wegenwerken die de levering kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken.

Adressen in doodlopende straten die ver van de hoofdstraat verwijderd zijn kunnen evenmin beleverd worden, noch boswegels of onverharde toegangswegen. We behouden ons het recht voor om evt. bestellingen te annuleren indien de levering met ons transport niet mogelijk blijkt. Leveringen op werf moeten op voorhand meegedeeld worden.

Vrachtwagenleveringen in LEZ-zones (lage emissie zone) kunnen extra kosten teweeg brengen ten laste van de klant. Informeer U vooraf indien U in een LEZ-zone woont.

De leverancier levert met een transpallet, geen kraan. Er kan dus niet geleverd worden achter in de tuin, op een camping, noch op een locatie met hoogteverschillen, etc..

Leveringen met kooiaap kunnen mits meerprijs aangevraagd worden, vóór het plaatsen van de bestelling. U krijgt hiervoor dan vooreerst een prijsindicatie.

Wanneer er ondanks gemaakte afspraak niemand aanwezig is bij het lossen van de goederen kan Online-tuincentrum.be niet aansprakelijk gesteld worden en zal de pakbon in de brievenbus worden gestopt. De bewaking van de goederen en alle risico’s vallen vanaf het moment van levering, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, volledig ten laste van de klant, ook in geval van overmacht.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor een 2de levering indien er niet kan gelost worden op de afgesproken leveringsdatum. Deze vergoeding bedraagt minimaal 100 euro.

De levering zal geschieden aan de straatzijde aan het begin van de oprit. Het pallet wordt aan de straatzijde geleverd en het pakket wordt door de klant zelf geopend. Er wordt niet geleverd achter het huis, of aan de achterkant van een woning, noch op een verdieping of plaats met hoogteverschil.

Goederen worden direct achter of naast de wagen op verharde ondergronden Onder verharde ondergrond wordt verstaan, klinkers, asfalt, beton. Geen kiezel of grind. (wegens onmogelijk zware paletten te lossen)

Indien er geen zware voertuigen zoals vrachtwagens of heftrucks op de oprit of deel van de oprit mogen dient de eigenaar dit duidelijk en schriftelijk mee te geven bij de bestelling ’t Rozenland bvba, noch zijn logistieke partner, kan verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade aan opritten, en evt. gevolgen daarvan.

Indien de goederen op de openbare weg geplaatst dienen te worden, dan dient de eigenaar over de nodige vergunningen en signalisatie te beschikken. Deze moeten vooraf aan ons kenbaar gemaakt worden op schriftelijke (elektronische) wijze, 48u. voor levering.

Er wordt geleverd tussen 7u00 en 18u. Door onvoorziene omstandigheden op de weg kan het zijn dat er ook na 18 geleverd wordt. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht (bv verkeersdrukte,…) of van omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken. Elke vertraging zal evenwel zo spoedig als mogelijk aan de klant gemeld worden door onze logistieke partner.

De klant dient de geleverde goederen bij inontvangstneming te controleren op kwaliteit en aantal in aanwezigheid van de leverende chauffeur. De klant dient elke klacht te noteren op de leverbon. Eventuele verborgen gebreken moeten ’t Rozenland bvba binnen de 24 u gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met vermelding van Uw bestelnummer.

Het statiegeld op het pallet wordt terugbetaald bij inlevering op ons adres binnen de 3 maand na aankoop.

De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van verpakkingsmaterialen.

De klant gaat met de uitsluiting van zijn wettelijk herroepingsrecht akkoord gelet op de

aard van het geleverde goed. Het geleverde goed is gelet op haar aard niet geschikt voor

retournering.

 

Voor meer inlichtingen:

T Rozenland bvba

Heiplasweg 35

9340 Lede

053/806695

Dit document maakt deel uit van onze algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op onze website.